PLENIT

Quality policy and Environmental policy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "PRODREX" Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PRODREX - POLAND" Sp. z o.o. realizują usługi opierając się na Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego.

Aby poprawiać jakość oferowanych przez Spółki usług oraz minimalizować negatywny wpływ działalności na środowisko zobowiązujemy się do:

  • przestrzegania przepisów i regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz innych wymagań dotyczących działalności i realizowanych usług,

  • doskonalenia procesów i działań pod kątem spełnienia wymagań oraz zapobiegania niekorzystnym wpływom na środowisko, w tym jego zanieczyszczeniom,

  • spełniania specyficznych wymagań Klienta oraz reagowania na jego potrzeby,

  • ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego w oparciu o normy ISO 9001 oraz ISO 14001,

  • ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz ich świadomości i odpowiedzialności jakościowej i środowiskowej poprzez szkolenia.

Zapewniamy, że powyższa Polityka jest publicznie dostępna, wdrożona i utrzymywana przez wszystkich pracowników Spółek

Deklarujemy zaangażowanie w pracach nad ciągłym doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego oraz przydzielenie niezbędnych środków dla realizacji przyjętej Polityki.-- Chairman of the Board --
PPU "PRODREX" Sp. z o.o.-- Chairman of the Board --
PPHU "PRODREX-POLAND" Sp. z o.o.

Rudołtowice, December 12, 2014

Quick contact

P.P.U. PRODREX Spółka z o.o.
ul. Wolności 92d
43-229 Rudołtowice
p: +48 32 448 25 59-60

Logistics
p: + 48 32 448 25 59-60 int. 25
e: logistyka@prodrex.com.pl

Waste Management:
p: + 48 32 448 25 59-60 int. 6
e: ofertapr@prodrex.com.pl

Branches

Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
p: +48 33 813 24 77
e: bielsko@prodrex.com.pl

Tychy I
ul. Świerczyniecka 12
43-100 Tychy
p: +48 32 325 32 44
e: waga@prodrex.com.pl

Tychy II
ul. Turyńska 100
43-100 Tychy
p: +48 32 217 97 64
e: haupka@prodrex.com.pl
Copyright © PRODREX 2024
Made by Media3000