PLENIT

Struktura organizacyjna

ISTOTNYM elementem w działalności firmy, obok zastosowania nowoczesnych technologii oraz profesjonalnych środków są struktury operacyjne, czyli zasoby ludzkie.

Świadoma działań, wyszkolona załoga stanowi podstawę prawidłowego wykonania zadań powierzonych nam przez klienta.


  • Wszyscy pracownicy firmy Prodrex posiadają ważne badania lekarskie, stosowne szkolenia z zakresu BHP i Ppoż. a także dodatkowe szkolenia stanowiskowe i specjalistyczne wynikające z potrzeb oraz wytycznych stosowanego w firmie Systemu Zarządzania Jakością i Ochrony Środowiska.

  • Szeroki zakres wykonywanych przez pracowników firmy działań obejmuje zakresy z obszaru czyszczeń technicznych, gospodarki odpadami, transportu, obsługi maszyn i urządzeń specjalistycznych.

  • Prace te wykonują pracownicy firmy posiadający stosowne kompetencje, uprawnienia oraz zezwolenia.

Schemat struktury organizacyjnej P.P.U. PRODREX Spółka z o.o.

Aby powiększyć najedź kursorem

Szybki kontakt

P.P.U. PRODREX Spółka z o.o.
ul. Wolności 92d
43-229 Rudołtowice
t: +48 32 448 25 59-60

Logistyka
t: + 48 32 448 25 59-60 wew. 25
e: logistyka@prodrex.com.pl

Gospodarka odpadami
t: + 48 32 448 25 59-60 wew. 6
e: ofertapr@prodrex.com.pl

Oddziały

Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
t: +48 33 813 24 77
e: bielsko@prodrex.com.pl

Tychy I
ul. Świerczyniecka 12
43-100 Tychy
t: +48 32 325 32 44
e: waga@prodrex.com.pl

Tychy II
ul. Turyńska 100
43-100 Tychy
t: +48 32 217 97 64
e: haupka@prodrex.com.pl
Copyright © PRODREX 2019
Made by Media3000