PLENIT

Działalność

P.P.U. PRODREX Sp. z .o.o. istnieje od 1989 roku. Początkowo firma zatrudniała 9 osób, a zakres działalności obejmował usługi remontowo-budowlane oraz produkcję pieczarek. Stały rozwój firmy, poszerzanie zakresu działalności i wzrost zatrudnienia pozwoliły na uzyskanie szerokiego zakresu usług w dziedzinie kompleksowego utrzymania czystości i porządku w zakładach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej, przy obecnym stanie zatrudnienia około 250 pracowników.

Dynamiczny rozwój firma nasza zawdzięcza ciągłemu podnoszeniu standardów pracy, wysokiej jakości wykonywanych usług w oparciu o wykorzystanie najnowszych technologii, ekologicznych środków czyszczących oraz urządzeń renomowanych firm światowych. Dewizą firmy jest profesjonalizm oraz otwartość na wszelkie potrzeby i życzenia Klienta, zgodnie z przyjętą misją jakościową i środowiskową.

Wyrazem wysokiej jakości usług wykonywanych przez P.P.U. PRODREX Sp. z o.o., jak również troska o środowisko naturalne przy świadczeniu swoich usług jest uzyskany certyfikat w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego wg norm:

 • ISO 14001
 • ISO 9001
Modelowym przykładem działalności naszej firmy jest długoletnia współpraca z największymi zakładami przemysłowymi na Śląsku. Doświadczenia w zakresie wykonywania usług dla branży samochodowej sięgają roku 1991 kiedy to firma nasza rozpoczęła współpracę z najważniejszym z naszych Klientów zakładem FIAT AUTO POLAND.

Chcąc sprostać rosnącym wymaganiom Klientów oraz rosnącej konkurencji, firma inwestuje w nowoczesny sprzęt, urządzenia i technologie.

Obecnie podstawą działalności firmy jest świadczenie usług w zakresie:

 • Kompleksowa gospodarka odpadami
 • Utrzymanie czystości i porządku
 • Utrzymanie terenów zielonych
 • Zimowe utrzymanie terenów
 • Niszczenie dokumentów


→ Kompleksowa gospodarka odpadami

 • Odbiór i transport odpadów własnym taborem w systemie „Just in Time”, specjalistycznymi samochodami ADR.
 • Przekazanie odpadów do unieszkodliwienia lub wykorzystania
 • Odzysk odpadów prowadzony we własnym zakresie
 • Własna instalacja do odzysku tworzyw sztucznych
 • Doradztwo w zakresie wyboru metod odzysku lub unieszkodliwienia
 • Prowadzenie ewidencji odpadów na życzenie przekazującego
 • Gromadzenie odpadów w specjalistycznych pojemnikach:
  • kontenery otwarte, zamknięte
  • pojemniki typu GMT, KN, KSO, MAUSER, ASF, ATB
 • Prowadzenie prac związanych z gospodarką odpadami na terenie wytwórcy odpadów (opróżnianie pojemników, selekcja i segregacja odpadów)


→ Utrzymanie czystości i porządku

 • Sprzątanie hal produkcyjnych z użyciem profesjonalnego sprzętu
 • Kompleksowe sprzątanie biur
 • Kompleksowe sprzątanie sanitariatów
 • Opróżnianie koszy na śmieci oraz wymiana wkładów foliowych
 • Wymiana wkładów sanitarnych


→ Utrzymanie terenów zielonych

 • Koszenie trawników
 • Pielęgnacja klombów
 • Przycinanie krzewów
 • Zamiatanie parkingów, chodników, placów i ulic


→ Zimowe utrzymanie terenów

 • Utrzymanie przejezdności dróg transportowych
 • Utrzymanie chodników w stanie czarnym z użyciem środków chemicznych
 • Zabezpieczanie chodników przed gołoledzią
 • Usuwanie śniegu z dachów i wiat


→ Niszczenie dokumentów

Usługa niszczenia dokumentacji polega na bezpiecznej utylizacji zarówno dokumentacji papierowej jak również nośników danych. Protokół, który Państwo otrzymają po wykonaniu przez nas usługi gwarantuje, że dokumenty zostały zniszczone w sposób poufny i profesjonalny.

Szybki kontakt

P.P.U. PRODREX Spółka z o.o.
ul. Wolności 92d
43-229 Rudołtowice
t: +48 32 448 25 59-60

Logistyka
t: + 48 32 448 25 59-60 wew. 25
e: logistyka@prodrex.com.pl

Gospodarka odpadami
t: + 48 32 448 25 59-60 wew. 6
e: ofertapr@prodrex.com.pl

Oddziały

Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
t: +48 33 813 24 77
e: bielsko@prodrex.com.pl

Tychy I
ul. Świerczyniecka 12
43-100 Tychy
t: +48 32 325 32 44
e: waga@prodrex.com.pl

Tychy II
ul. Turyńska 100
43-100 Tychy
t: +48 32 217 97 64
e: haupka@prodrex.com.pl
Copyright © PRODREX 2019
Made by Media3000